BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlyas KARTAL, Büşra BÜYÜK
AĞAÇ TALAŞI DOLGULU GERİ DÖNÜŞÜM POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Son zamanlarda petrol türevli kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliğine bağlı olarak sürdürülebilir ürün üretilebilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Endüstride yaygın kullanımı sebebiyle en çok atık oluşumuna neden olan PP ve ülkemizin pek çok bölgesinde yetişen ve farklı kullanım alanına ve bu yüzden çok fazla ağaç talaşı atığına sahip Sarıçam ağaç talaşı kullanılmıştır. PP’in doğada yok olmaması sebebiyle en çok kullanılan bertaraf yöntemi geri dönüşümdür. Bu çalışmada; dolgu malzemesi olarak ağaç talaşı, matris malzemesi olarak ise geri dönüşümden gelen polipropilen kullanılarak çevreye duyarlı bir yeşil kompozit üretimi hedeflenmektedir. Ağaç talaşı farklı oranlarda polipropilene ilave edilerek kompozit malzemeler elde edilmiştir. Öncelikle talaş elek kullanılarak belli boyutta hazırlanmıştır (0-500 mikrometre). Enjeksiyon kalıplama yapılarak polipropilene %10 oranından başlayarak (%10, 20, 30 ve 40) doyuma ulaştığı orana kadar devam edecek ayrı ayrı kompozit malzeme hazırlanmıştır. Farklı oranlarda kullanılan dolgu malzemelerinin polimerle olan en uygun katkı oranı belirlenerek kompozitin mekanik özellikleri (çekme, eğilme, darbe, sertlik gibi) üzerinde etkisi incelenmiştir. Matris malzemesi olarak endüstride yoğun kullanımı olması sebebiyle geri dönüşüm polipropilen kullanılmıştır. Kompozit numunelerin kırık yüzey görüntüsü incelemesi de yapılmıştır. Bu çalışmayla ahşap talaşı kullanımıyla kompozit üretim maliyetinin düşürülmesi, sentetik dolgu üretiminin azaltılması, maliyetin düşürülmesi, gaz emisyonunun azaltılması, doğal kaynakların korunması sağlanacaktır. (ORCID ID: 0000-0001-9677-477X)

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm Polipropilen, Talaş, Kompozit Malzeme, Mekanik Özellikler, Kompozit 


Keywords: