BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadir AYAS, İsmail Hakan ÇETİNKAYA, Adem KARACA, Zahide ÖZTAŞ KAPLAN
ATMOSFERİK BASINÇLI PLAZMA YÖNTEMİYLE BOYANABİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Giderek artan küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenme riski, küresel çapta çoğu endüstriyi radikal değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Bu bakımdan otomotiv üreticileri diğer endüstrilerde olduğu gibi mevcut üretim yöntemlerine alternatif oluşturabilecek çevreci yöntemler arayışına girmiştir. Bu yöntemler arasında yapışma, boyama, kaplama vb. uygulamaları öncesi yüzey aktivasyonu için kullanılan atmosferik basınçlı plazma yöntemi öne çıkmaktadır. Atmosferik basınçlı plazma (ABP) yüzey aktivasyon işlemi çevreye zararlı etkileri olmaması, doğalgaz vb. yakıtlara ihtiyaç duymaması, seri üretime uygun olması ve işletme maliyetlerinin düşüklüğü gibi özellikleriyle diğer aktivasyon yöntemlerine çevreci bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan polipropilen (PP) ve akrilonitril bütadien stiren (ABS) hammaddelerinin atmosferik basınçlı plazma ile yüzey aktivasyonu yapılmış, yöntemin boyanabilirliğe etkisi incelenmiş, kimyasal astar uygulaması olmadan gerekli yapışma mukavemetinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Atmosferik basınçlı plazma işlemleri gören polipropilenin ıslatılabilirliği, yüzey enerjisi ve boya mukavemetindeki değişimler incelenmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapışma ve ıslatılabilirlik arasındaki ilişki araştırılmıştır. Islatılabilirliğin tespiti için su temas açısı ölçümleri ImageJ yazılımı yardımıyla ölçülmüş, yüzey enerjisinin tespiti için özel mürekkepler ile testler yapılmış ve boyanın yapışma dayanımını test etmek için cross-cut (kareleme) testleri yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, atmosferik basınçlı plazma yüzey aktivasyonu işleminin polipropilenin ıslanabilirliğini ve yapışma özelliklerini önemli ölçüde artırabileceğini ve atmosferik basınçlı plazma işlemin diğer aktivasyon yöntemlerine çevreci bir alternatif olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atmosferik Plazma, ABS, Polipropilen, Boyanabilirlik, Yüzey Aktivasyonu 


Keywords: