BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Kubilay ASKERDEN, Mustafa YAZAR
CNC TAKIM SALGILARININ DELME İŞLEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Bu çalışmada, metal kalıp imalatı esas alınarak CNC spindle mekanizmasından kaynaklı meydana gelen takım salgılarının delme işlemi sırasında meydana getirebileceği yüzey pürüzlülüğü, ölçüsel doğruluk ve takım ömrü incelenmiştir. Matkap çapının 1,2 ve 3 katı delik uzunluğunda delikler delinerek deliklerin boyutsal olarak doğruluğu salgının delik delme işleminde yüzey pürüzlülüğüne etkisi ve kullanılan matkap ucun salgı ile ömrü incelenmiştir. Salgının yapılan bakımlar öncesi ve sonrasında etkileri karşılaştırılmıştır. Takım salgısının giderilmesi yüzey pürüzlülüğünü olumlu etkilemiştir. Ölçüsel doğruluğu olumlu olarak etkilemiş ve daha sabit ölçümler elde edilmiştir. Takım salgısının bu deneysel çalışma ile delik işleminde imalatı olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. (ORCID ID: 0000-0001-9927-3268)

Anahtar Kelimeler: Takım Salgısı, Takım Ömrü, Periyodik Bakım, Delme İşlemi 


Keywords: