BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Kubilay ASKERDEN, Mustafa YAZAR
CNC TAKIM SALGILARININ KESME İŞLEMİ VE TAKIM ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Çalışmada, metal kalıp imalatı esas alınarak CNC spindle mekanizmasından kaynaklı meydana gelen takım salgılarının kesme işlemi sırasında meydana getirebileceği yüzey pürüzlülüğü, ölçüsel doğruluk ve maliyetler ve kesici takım ömrü üzerine etkileri incelenmiştir. Kesici takım ömrü için yüzey işleme operasyonu ile m3/ömür ilişkisi ile salgılı tezgâh ve bakımı yapıldıktan sonra salgıya etken veren etmenlerden ortadan kaldırılarak gerçekleştirilen deneyler ile karşılaştırma yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ve ölçüsel doğruluğa salgının etkisini incelemek için yine salgı öncesi ve sonrası deneysel çalışma ile dış kontur ve iç kontur operasyonları uygulanarak salgının etkisi karşılaştırılmıştır. Bu operasyonlar kalıpçılık sektöründe metalik özellikleri bakımından en yaygın kullanılan 1.2379 çeliği ile çalışılmıştır. Sonuçlar salgının kesme işlemi ve kesici takım üzerinde kesici takım ömrü, ölçüsel doğruluk ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde ciddi olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir. (ORCID ID: 0000-0001-9927-3268)

Anahtar Kelimeler: Takım Salgısı, Takım Ömrü, Spindle, Periyodik Bakım, CNC Takım Tezgâhı 


Keywords: