BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Mehmet Fatih YOLDAŞ
DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF(GFRP) VE KARBON ELYAF(CFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Deniz araçları ve teknelerde Cam Elyaf ve Karbon Fiber takviyeli malzemelerin yaygın kullanılması teknolojinin gelişmesi ile birlikte artmaktadır. Yapılan çalışmalarda Cam elyaf ve Karbon Fiberlerin hafif olması ve dayanıklılığının artırılması çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışmalarda kullanılan bu malzemelerin mekanik davranışlarının artırılması için birçok araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Deneysel çalışmada kompozit malzemelerin kullanıldığı deniz araçlarında Cam Elyaf malzemenin ve Karbon Elyaf malzemelerin mekanik etkileri incelenerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Numunelerin kütle değişimleri, mekanik testleri yapıldı. Testlerde ayrıca oda sıcaklığı ortamına maruz bırakılan numunelerle karşılaştırılmaları yapıldı. Mekanik testlerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmalar yapılarak deniz uygulamalarında kullanılan en uygun kompozit malzemelerin seçimi hedeflenmiştir. Çalışmada CFRP ve GFRP takviyeli kompozitlerin çekme deneyi sonucu elde edilen mekanik özellikleri değerlendirilerek kuru ortam durumdaki mekanik özelliklerle karşılaştırılmıştır. Numuneler test standartlarına göre kesilmiş ortalama 22.43 °C deniz suyunda 1440 saat bekletilmiştir. Deney sonucunda; CFRP ve GFRP matrisin özellikleri deniz suyu ortamında büyük ölçüde etkilendiği görüldü, GFRP numunelerinden elde edilen sonuçlarda, çekme mukavemetinde bir azalma olduğunu ortaya koymaktadır. GFRP numunelerindeki çekme özelliklerinin bozulması esas olarak iki kısımdan kaynaklanmaktadır. Biri reçinenin bozulması ve ikincisi ise elyaf ile reçine arasındaki ara yüzey bağlarının ayrılmasıdır. GFRP kompozit yapının bozulmasına neden olan faktörler, reçinenin nem penetrasyonuna yol açan boşluklar ve çatlaklardır. Çekme testi sırasında 4 hafta sonrası, fiber/matris ara yüz yapışmasının düzensiz bozulmaya başladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Deniz araçları, Cam elyaf (GFRP), Karbon elyaf (CFRP), Kompozit malzemeler, Mekanik özellikler. 


Keywords: