BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özer ÖĞÜÇLÜ, Çağatay YELDAR YILDIRIM
GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARINDA TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU İLE AĞIRLIK AZALTMA UYGULAMASI
 
Günümüz piyasa koşullarında Geri Dönüşüm Makinaları sektöründeki firmalar, üretimini yaptıkları Geri Dönüşüm Makinalarında malzeme kullanım miktarını azaltacak ve böylece çalışma esnasında daha az enerji kullanımı ile enerji verimliliğini arttıracak, makine parçalarının ağırlığında azaltılma yapılmasını sağlayacak yeni çalışmalara yönelmişlerdir. Burada yapılan çalışmada, müşterilerden gelen siparişe göre Geri Dönüşüm Makinaları üretimi yapan bir firmada, ANSYS yazılımının Topoloji Optimizasyonu analiz sistemi kullanılarak Hurda Makası geri dönüşüm makinası Kesici Üst Çene bağlantı parçasının ağırlık azaltma uygulaması yapılmıştır. Böylece mümkün olan en düşük ağırlığı veren Topoloji Optimizasyonu yapısı kullanılarak bu parçanın üretilebilir tasarımı elde edilmiştir. Son olarak elde edilen bu son tasarıma, doğrulama amaçlı Sonlu Elemanlar analizleri uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Topoloji Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Ağırlık Azaltma 


Keywords: