BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlyas KARTAL, Sunay SÜRMELİOĞLU
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PVC'DEN ELDE EDİLMİŞ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Modern zamanların en popüler üçüncü sentetik polimeri olan polivinil klorür (PVC), uzun süreli kullanıma uygunluğu, iyi kimyasal kararlılığı ve dayanıklılığı gibi çok yönlü özellikleri nedeniyle mevcut ve yeni geliştirilen birçok yüksek teknoloji uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. PVC ürünlerinin artan tüketimi sonucunda, çevresel katı atıkların oluşturduğu kirlilik, artan tüketim hızıyla açığa çıkan küresel sorunların önüne geçmek için PVC'nin bertarafı, geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak bu çalışmada PVC kablo atığı, PVC suni deri atığı, PVC esnek film atığı ve PVC spiral hortum atığından oluşan dört farklı türdeki ömrünü yitirmiş PVC atıkları yeniden değerlendirilmek amacıyla formülasyon geliştirildi. %43,90 PVC atık ile %35,20 kalsit, %17,60 DOTP (plastifiyan), %2,6 boya, %0,40 stearik asit (kaydırıcı) ve %0,40 nem alıcı katkılar optimum şartlarda karıştırılmış, ekstrüzyon makinesinde proses edilmesiyle 4 farklı kompozit numune elde edildi. Kompozit malzemelerin farklı uygulamalarda kullanılabilirliğini belirlemek için orijinal (saf) PVC tozundan aynı oranlarda ve proseste PVC kompozit numunesi üretildi. Numunelerin diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), taramalı elektron mikroskobun (SEM), yoğunluk, sertlik, çekme testleri gibi mekanik ve termal özellikleri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre PVC atıklardan oluşan kompozit numunelerin yapısal bileşenler arasında homojen karışım elde edilmiştir. Çalışma sonunda Orijinal PVC polimerin yerine, atık spiral hortum PVC kompozit (PVC-H) ve atık PVC esnek film kompozit (PVC-F) formülasyonda dayanım artırılarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Atık PVC’den elde edilen kompozit malzemelerin çekme mukavemeti düşük sonuç vermesine rağmen ekonomik açıdan bakıldığında, düşük maliyetteki geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması ile doğal kaynaklarımızın korunması ve çevresel dengenin sağlanmasında bakımından önemli katkı sağlayacağı kanıtlanmıştır. Mukavemetin tolere edilebilir durumlarda PVC atıklardan ikinci ürün elde edilebileceği ve buna bağlı olarak farklı endüstride ve alanlarda fırsatlar sunacağı bu çalışma ile desteklenmiştir. (ORCID ID: 0000-0001-9677-477X)

Anahtar Kelimeler: PVC, Kompozit, Atık, Termal Özellikler, Mekanik Özellikler 


Keywords: