BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÇAKMAK, Selda TOPÇU ŞENDOĞDULAR, Levent ŞENDOĞDULAR
HİDROFOBİK VE ANTİBAKTERİYEL MEMBRANLAR
 
Aralık 2019 yılından günümüze kadar, ortaya çıkan koranavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) salgını ile ülke olarak alınan tedbirler arasında cerrahi maskeler önemli yer teşkil etmiştir. Ayrıca son zamanlarda artan grip salgınlarından korunmak amacıyla da uzmanlar tarafından cerrahi maske kullanılması önerilmektedir. Fakat kullanılan bu maskelerdeki nemlilik, mikroorganizma oluşumunu destekler niteliktedir. Böylece maskelerden istenilen sonuç alınamamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada cerrahi maskelerin antibakteriyel özelliğinin ve hidrofobikliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; polipropilen (PP) ve polietilen glikol (PEG) polimerlerine toz gümüş ya da kireç eklenerek slow-casting tekniği ile cam altlık üzerinde membran oluşturulmuştur. Oluşturulan membrandaki antibakteriyel toz ya da kirecin, membran hacmi içerisinde ki dağılımını kontrol edebilmek için CO2 tavlaması yapılmıştır. Ayrıca süper kritik karbondioksit (skCO2) sayesinde membranda bulunan kireç veya toz gümüş gömülü iken yüzeye çıkması sağlanabilmektedir. Sentezlenen bu membranlara hem antibakteriyel hem de hidrofobik özellik kazandırılmıştır. Membranın hidrofobikliğini değerlendirmek için temas açısı ölçümleri yapılmıştır. Temas açısı ölçümünde suyun membranın yüzeyinini ıslatmadığı ve açının 90 derecenin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Ek olarak antibakteriyel test için de hem kontrol numunesi hem de test numunesi kullanılmıştır. Test numunelerinde antibakteriyel madde katkılı olurken kontrol numunelerinde antibakteriyel madde katkısız olmaktadır. Oluşturulan membranlar uygun antibakteriyel teste tabi tutulup antimikrobiyallik özellikleri izlenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bu membranlar ile mikroorganizmaların çoğalma oranlarının azaltılabileceği gösterilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. TÜBİTAK 2210C Proje kapsamında desteklenmiştir. ORCID ID: 0000-0001-5964-3068)

Anahtar Kelimeler: Hidrofobik Membran, Antibakteriyellik, Süper kritik karbondioksit 


Keywords: