BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aygün TOKAY
KADİFELEME MAKİNESİNİN ATIK SİSTEMİNDE REVİZYON YAPILARAK SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Hav yapılı tekstil ürünlerinin günümüze gelene kadar güzel bir görünüm, parlaklık, dokunma sonrası yumuşaklık hissi vermelerinden dolayı, kadife ürünler yıllar boyu önemini korumuştur. Elde edilen tekstil ürünü yapısı itibariyle günümüze kadar değerini korumuş elde edilen kazanç ile birlikte katma değerli bir ürün olarak bilinmektedir. Yapısı itibariyle kadife tekstil ürünleri dokuma makinalarında dokunma işlemlerini sırasında bazı farklı dokuma tasarımlarına göre havlı ya da havsız yapıda olabilmektedirler. Kadifeleme makinaları havlı yapıda dokunmuş olan tekstil ürünlerinin üzerindeki havların belirli bir ölçüde kesilip sonrasında parlatma işlemiyle beraber görünüm iyileştirmesi sonucunda hazır hale gelmektedir. Bu işlemi yapmış olduğumuz işletmemizde bulunan kadifeleme makinası ortaya çıkardıkları atıkların depolandığı çuvalların değişimin de ve temizlik süreçlerinde ciddi bir zaman kaybı israf edilmektedir. Makinada meydana gelen iş gücü kaybını ortadan kaldıracak proje fikri ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Mevcut makinemizin çalışma sistemin de değişiklik yapmayarak, vakum ile çektiği hav atıklarını mevcutta bulunan çuvallar yerine bekleme alanında depolayarak belirlenen ağırlığa ulaşılmasından sonra otomatik paketleme işlemi yapılarak sistemin tam otomasyonlu bir şekilde, makinanın temizleme aşamalarında durdurulmadan iş ve işçi sağlığını bozmayacak şekilde üretim kapasitesinde bir artış hedeflenmiş ve bununla ilgili çalışmaların hazırlıkları yapılmıştır. Bu çalışma da kadife yapılı kumaşların üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklardan dolayı makinede yaşanan duruşların neden olduğu üretim kayıpları ve makinenin genel çalışma veriminin arttırılmasına yönelik yapılmış olan makine revizyon tasarımı sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadifleme Makinası,Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), Tekstil Makinaları, Hav Atığı 


Keywords: