BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fulya EYÇİN, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA, Zafer İPEK
KAYNAKLI İŞ PARÇALARINDA FARKLI KAYNAK DOLGU MİKTARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Kaynak prosesi günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılmakta olan ve sağladığı avantajlar sebebiyle popülaritesini korumakta olan birleştirme yöntemlerinden birisidir. Kaynak işlemi, ısı transferi, faz dönüşümü, ısı tesiri altında kalan bölge (ITAB) mikro yapısı, kaynak metali kimyası, mekanik özellikler, artık gerilmeler vb. gibi fiziksel, kimyasal ve mekanik olguların etkileşimini içeren kompleks bir prosestir. Kaynak bölgesinin mikroyapısal ve mekanik özellikleri birçok farklı sebebe bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu doğrultuda, kaynak prosesi içerisinde yer alan ve süreci etkileyen parametrelerin anlaşılması ve parametrelerin malzeme ve ürün üzerindeki etkileri dikkate alınarak söz konusu prosese ait en uygun parametrelerin belirlenmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde kaynak metali ve ITAB bölgesi mikro yapılarının karakterizasyonu, kaynağın fiziksel metalurjisi ve kaynak işleminin optimizasyonu hakkında birçok farklı araştırma çalışması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu projede ise, firmamızda imal edilmekte olan metal iş parçalarına uygulanan kaynak işlemleri sırasında kaynak malzemesi ya da kaynak dolgu miktarının, kaynak bölgesinin mekanik özellikleri, kaynak verimliliği ve kalitesi üzerine olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen test ve karakterizasyon çalışmaları ile birlikte kaynak dolgu miktarına bağlı olarak ürünün mikroyapısal ve mekanik özelliklerinin değişimi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda numuneler üzerinde, farklı kaynak dolgu miktarının ana metal iş parçası, ısı tesiri altında kalan bölge (ITAB) ve kaynak bölgesi üzerindeki etkileri bölgesel olarak ele alınmıştır. Çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla, kaynak prosesi sırasında kullanılan kaynak dolgu miktarının ürünün mikroyapısal ve mekanik özellikleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak, Metal, Kaynak Dolgusu, Kaynak Bölgesi, Mikroyapısal ve Mekanik Özellikler. 


Keywords: