BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zuhal KARAAĞAÇ, Murat ISPALARLI
KOBALT OKSİT İLE RENKLENDİRİLEN SIRLARDA BAZ SIR FORMÜLASYONUNA İLAVE EDİLEN OKSİTLERİN RENK AKTİFLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Porselen, bir nevi kilden yapılan ve yüksek sıcaklıklarda pişirilen üzeri sırlı seramik ürünlere verilen isimdir. Bisküvi pişirimine tabi tutulan yarı mamul ürünlere pürüzsüz yüzeye sahip olmak ve mikroorganizmaların büyümesini engellemek amacıyla bir kaplama tabakası oluşturulur. Bu kaplama tabakası seramik sektöründe sır olarak bilinir. Sırın yüzeye uygulanmasıyla porselenlerde estetik bir görünüm elde edilir. Estetik görünümü sağlayan sır, şeffaf veya mat olabilir. Farklı renkteki pigmentlerin şeffaf veya mat sır reçetesi içerisine ilave edilmesi ve elde edilen sırın çeşitli spesifik proses ve kontrollerden geçirilmesi sonucunda renkli porselen sofra eşyaları elde edilir. Sıra direkt olarak ilave edilen metal oksitler, birkaç metal oksit dışında sırda çözünürler ya da sırda hali hazırda bulunan silika, alümina ile reaksiyona girerek renk verirler. Rengin elde edilmesinde, kullanılan sırın bileşimi ve pişirme sıcaklığı önemli rol oynamaktadır. Porselenlerin çok yüksek sıcaklıklarda pişirilme sebebiyle optimum renk aktifliği elde edilememektedir. Porselen sofra grubu ürünleri, teknik özellikleri bakımından değerlendirildiğinde geleneksel seramikler arasında ön plana çıkan bir malzemedir. Teknik özelliklerinin yanı sıra ticari açıdan düşünüldüğünde ise estetik özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Porselen ürünlere estetik özellik kazandırılması için en çok bilinen yöntem sırlama yöntemidir. Bu çalışmada farklı baz sır formülasyonlarının aynı orandaki farklı pigmentlerle oluşturduğu renk yoğunluğu ve parlaklığı incelenerek maksimum renk aktifliğinin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alümina, Mat sır, Porselen, Pigment, Silika, Şeffaf sır 


Keywords: