BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cem TÜRKMEN, Volkan ÖZVATAN, Meriç ELİSERT
KOMPONENT TÜRÜNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEBİLEN MODÜLER YORULMA TEST CİHAZI GELİŞTİRİLEREK UZUN SÜRELİ KULLANIM SONUCU OLUŞABİLECEK DEFORMASYONLARIN TESPİTİNİN SAĞLANMASI
 
Tamamen modüler olarak tasarlanan, uzun süreli kullanım ve yorulma cihazında temel yazılım altyapısı oluşturularak ilave isteklere göre güncellenebilen, uzaktan kontrol edilebilen, her türlü komponente uyum sağlayabilen, istekler doğrultusunda yükleri ve döngü sayılarını değişken koşullarda uygulayabilen, kullanılan sensörler ve yük hücreleri sayesinde anlık verilerin kayda alınmasını sağlayabilen uzun süreli kullanım cihazı teknolojinin mevcut düzeyinde bulunmadığı için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Anlık veri kaydı sayesinde numunenin başarısız olması durumunda hangi çevrimde başarısız olduğunu görmek ve diğer komponentlerin ortalama yorulma grafiğini çıkartarak yaklaşık olarak ne kadar ömrünün kaldığını belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, modellenen sistemin incelenmesi ve doğrulanması amacıyla simülasyon çalışması yapılmış olup; bir arayüz üzerinde görselleştirilmiştir. Yazılımın gelecekte simülatör sistemlerine entegre edilebilmesi, simülatör sistemlerinin fiziksel araç dinamiği hesaplarını üstlenebilmesi hedeflenmektedir. Komponentlerin uzun süreli kullanım sonucunda meydana gelebilecek yorulma, deformasyon veya komponentte bulunan kilit sisteminin dayanıklılığının tespiti için itme, çekme, döndürme gibi farklı eksenlerde istenilen kuvvetleri ürün çeşitlerine göre şekil alarak uygulayabilen, yazılımsal veri olarak da kuvvet, süre, döngü sayısı gibi verilerin elde edilebilmesini sağlayan aynı zamanda ortalama ömür hesabı yapabilen cihazın tasarımı ve tasarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Direksiyon sistemi ve komponentlerinin fiziksel olarak modellenmesi, simülasyonu ve görselleştirilmesi amacıyla geliştirilen yazılım ve fiziksel modellemesi sunulmuştur. Fiziksel modelleme, bir direksiyon sistemine etki eden kilit mekanizmasını kapsamaktadır. Buna göre, direksiyon sistemindeki kilit mekanizmasının fiziksel modellemesi yapılmaktadır. Bunlara ek olarak direksiyon modeli, çevrim sayısı, değişken yük değerlerinin uygulanabilmesi gibi özellikleri de sistemde bulunmaktadır. İşbu çalışma kapsamında, kullanıcıların sisteme girecekleri parametre değerleriyle modellemek istedikleri direksiyon sisteminin şekillendirilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: yorulma testi, ömür testi, deformasyon, direksiyon kilit mekanizması, simülasyon 


Keywords: