BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mutlu BEKTAŞ, Oğuz Kaan ATAR, Tuba BUĞDAYCI AVŞAR, Büşra BÜYÜKBAŞ
KOMPOZİT TRAVERS TASARIMI VE SAHA UYGULAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Dağıtım şebekelerinde yaygın olarak kullanılan ve iletkenin taşınmasını sağlayan travers ve konsollar, metal ya da betondan yapılmaktadır. Bu yapılar bazı dezavantajlara sahiptir. Yalıtımlarının olmaması nedeniyle iletken ile temas etmeleri durumunda direği enerjilendirerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar. Ağır olmalarından dolayı nakliyeleri maliyetlidir. Ayrıca sahaya montajları zahmetli ve zordur. Nem, soğuk hava, zemin yapısı gibi çevresel etmenlere karşı dayanımları zayıf olduğundan kolayca korozyona uğrayarak ömürleri kısalmaktadır. Özellikle şehir merkezlerinde meydana gelen kazalarda veya rüzgâr gibi doğal afetlerde yıkıldıklarında ağır olmalarından dolayı ciddi can ve mal kaybına neden olmaktadırlar. Herhangi bir nedenle hasar gördüklerinde onarımları zor olduğundan tamamen değişmeleri gerekmekte, bu nedenle de ayrı bir maliyet ve mağduriyet oluşturmaktadırlar. Ömürleri tamamlandığında geri dönüşümleri olmadığı için atık olarak çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Bu çalışma ile mevcut saha koşullarında iletkenlerin üzerinde meydana gelen buz yükü, şiddetli yağış ve rüzgâr, tozlu hava, kuş vb. canlıların iletkenlere çarpması, iletkenin sıkı bağdan kurtulması sebepleri ile direk yüzeyin enerjilenmesi ve oluşan arıza istatistiklerinden bahsedilerek cam elyaf takviyeli geri dönüştürülebilir polimer esaslı kompozit malzemelerin özellikleri, hesaplama teknikleri ve malzeme özelliklerinden yola çıkarak mevcut traverslere kıyasla hafif, çevresel koşullara dayanıklı izolatörlü ve izolatör kullanılmadan yeni tip travers ve konsolların tasarım kriterlerine, operasyon süreçlerinde yeni malzeme teknolojisinin kullanım etkinliğine yer verilecektir. (ORCID ID: 0000-0002-9930-1916)

Anahtar Kelimeler: Travers, İzolatör, Korozyon, Kompozit, Geri Dönüşüm



 


Keywords: