BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okan KARA, Hasan Hüseyin ÇELİK
MANYETİK KAÇAK AKILAR YÖNTEMI ILE ÇELIK MALZEME ÜZERINDEKI KUSURLARIN BELIRLENMESI
 
Manyetik Kaçak Akı (Magnetic Flux Leakage) test yöntemi ferromanyetik malzemelerin tahribatsız muayenesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Bu çalışmada çelik sac numunelerinin yapısında oluşturulmuş yapay kusurların Manyetik kaçak akı (MKA) yöntemi ile tespit edilmesi amacıyla manyetize edici sistem ve alan etkili sensör (hall effect sensör) dizisinden oluşan kusur tespit aracı tasarlanmıştır. Bu araç, hareket ettirici mekanizma vasıtasıyla üzerinde kusurlar bulunan çelik numuneleri üzerinde gezdirilmiştir. Bu gezdirme sürecinde alan etkili sensör dizisinden gerçek zamanlı olarak alınan sinyaller analog dijital dönüştürücü ile bilgisayara aktarılmıştır. Alan etkili sensörler iki farklı konumlandırılarak Bx ve Bz bileşeni olmak üzere 2 farklı MKA sinyali elde edilmiştir. Kusurların genişliği ve derinliği gibi boyutlarının, muayane sonucu elde edilen Bx ve Bz sinyalleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca Sonlu elemanlar yöntemi (Finite Element Model) kullanılarak MKA yöntemi ile örnek sistem modeli oluşturulmuştur. Bu model ile simulasyon deneyleri FEM 4.2 yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. MKA yöntemi sistem parametreleri değiştirilerek simülasyon deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmada kurulan MKA sisteminin parametreleri belirlenirken simülasyon sonuçlarından yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen uygulama deneyleri ve simulasyon deneylerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, kusur derinliği ve çapının artmasıyla Bx ve Bz sinyal sonuçlarının iyileştiği ve kusur tespit etme olasılığının arttığı görülmüştür. Ayrıca bazı kusurları Bz bileşeni tespit edebilirken Bx bileşeninin tespit edemediği görülmüştür. Dolayısıyla Bz bileşeninin Bx bileşenine göre kusur tespit işleminde daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. ORCID ID: 0000-0001-3388-6920

Anahtar Kelimeler: Manyetik kaçak akı yöntemi, Tahribatsız muayene, Kusur tespiti, Sonlu elemanlar yöntemi 


Keywords: