BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senanur KILIÇ, Yusuf Burak KÜÇÜKER
MAT LAPPATO SERAMİK KARO ÜRÜNLERİNDEKİ POR MİKTARININ LEKELENMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Lappato seramik karolar, estetik açıdan sahip olduğu görüntü ile sektörde popüler ürün grupları arasında yer almaktadır. Bu duruma karşın düşük lekelenme direncine sahip olması nedeni ile kullanıcı açısından kullanım ömrünün kısalması ve güç temizlenebilirlik gibi dezavantajlı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Lekelenmeye karşı direnç temizlenebilirlik ile ölçülerek tanımlanmaktadır. Bu kapsamda temizlenebilirlik karakterizasyonunda, standart isterleri ve kullanıcı beklentileri değerlendirme unsuru olmaktadır. Son yıllarda artan kullanıcı isteklerine paralel olarak, lekelenme direncine yönelik beklentiler ve bu doğrultuda geliştirme çalışmaları artmaktadır. Seramik karo ürünlerde lekelenme por ve ergiticilik gibi temel konu başlıkları ile karakterize edilebilmektedir. Ürünlerdeki por miktarı ve geometrisi temizlenebilirliğe en büyük etki eden parametrelerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Por ise hammadde/reçete tasarımı ve proses tasarımı ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle lappato işleminin fırınlama işleminden sonra gerçekleştirilen bir operasyon olduğu, operasyonla birlikte yapıdaki porların meydana çıktığı ve o bölgelerdeki lekelenme dayanımının düştüğü dikkate alındığında, por miktarının azaltılması ve buna bağlı olarak lekelenme dayanımının artırılması yönünde bir çalışma ihtiyacı meydana gelmiştir. Beklenilen por yapısına ulaşıldığı takdirde lekelenmenin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda literatür taramaları göz önünde bulundurularak reçete çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Por miktarının artmasındaki temel nedenlerden birisi reçete içerisinde bulunan ergitici hammaddelerin yetersiz olmasıdır. Reçete yapısında bulunan hammaddelerin ergiticilik oranlarına bağlı olarak kademeli bir şekilde arttırılması sağlanmıştır. Sonuçlar kapsamında ergiticilik davranışına bağlı olarak por miktarlarının azaldığı gözlenmiştir. Por miktarındaki değişimler lekelenme testleri ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Mat Lappato, Por, Reçete, Lekelenme, Temizlenebilirlik 


Keywords: