BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başak MESCİ OKTAY, Feza GEYİKÇİ
MISIR KABUĞU ATIKLARINDAN SİLİKA ÜRETİMİ
 
Mısır (Zea Mays) hayvan yemi ve insan yiyeceği olarak çok değişik alanlarda kullanılan ve ülkemizde buğday ve arpadan sonra en fazla üretilen hububat bitkisidir. Mısırın endüstride kullanımı diğer tahıllara göre artmış gün geçtikçe de artmaktadır. Bunun sebebi birim alandan yüksek verim alınması, yetiştirme tekniği, hasat, nakliye ve depolama gibi işlemlerin kolay oluşu ve sürekli geliştirilme özelliğine sahip olmasıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde mısır yetiştirilmektedir. Bu sebeple oldukça fazla miktarlarda mısır kabuğu da açığa çıkmaktadır. Mısır bitkisinin yüksek miktarda Silisyum (Si) içerdiği bilinmektedir. Kimyasal sembolü SiO2 olan silika; seramik sanayi, çimento endüstrisi, kaplamalarda, dolgularda, kozmetikte, deterjan endüstrisi gibi çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bu tür önemli kullanım alanlarından dolayı silikaların sentezi endüstriyel açıdan büyük önem arz etmektedir. Çalışmada kullanılan mısır kabukları Samsun’unu Atakum ilçesinden temin edilmiştir. Bu çalışmada ekonomik olarak değeri az olan fakat silika içeriği bakımından oldukça zengin olan mısır kabuğundan silika sentezi gerçekleştirilmiş ve çalışmalar sonucu elde edilen silika SEM-EDS ve FT-IR yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Yapılan deneyler doğrultusunda mısır kabuğundan silika sentezi için 3M H2SO4 çözeltisi 600oC’de 3 saat kalsinasyon işleminin en optimum koşullar olduğu görülmüştür. Asit derişimi olarak 0,4 M, 1M ve 3M, sıcaklık olarak ise 400OC, 500OC, 500OC denenmiştir. Optimum koşullarda yapılan deneyler sonucunda oluşan külün SEM-EDS analizleri yapıldığında kütlece %22,32 Silisyum, %44,79 oranında Oksijen içerdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Silika, Mısır kabuğu, Kalsinasyon 


Keywords: