BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferhat ÖZGAN, Hilal Akgün
OTOMOTİV İÇİN HIZLI & YAVAŞ VE DİFERANSİYEL VİTES KUMANDA SİSTEMİNDE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
 
ITG Grup olarak günümüzde her geçen gün teknolojik gelişmeleri yakından takip etme amaçlı aynı zamanda otomotiv sektöründe gerek üretim gerekse yedek parça ihtiyacını karşılayan müşterilerimizin komponent ihtiyaçlarını daha teknolojik ve kullanışa elverişli olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Grenadier günümüzün yasal uyumluluk ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılayan, son teknoloji ürünü ve yüksek mühendislik kullanılarak pratik ve anlaşılır bir konsept şeklinde geliştirilen bir araçtır. Bu araç konsepti, aracın arazi kabiliyetini maksimize edebilmek için yekpare bir gövdeden ziyade şasi üzerinde gövdeye sahip bir merdiven şasi prensibine dayanmaktadır. Vites kumanda mekanizması, sürücünün kabin içerisinden aracın hızına ve devrine bağlı olarak vitesi yükseltmek veya düşürmek için el ile kontrol etmesini sağlamaktadır. Ön ve arka tekerlekler arası devir farklılaşması ya da tahrikli iki tekerlek arasındaki devir farklılaşmasını önlemek aslında bir patinaj önleme sistemi olarak algılanmalıdır. Ancak bunun diferansiyel vasıtasıyla yapılması kilitli diferansiyel sistemleriyle olmaktadır. [1] Vites kumanda mekanizması, sürücünün kabin içerisinden aracın hızına ve devrine bağlı olarak vitesi yükseltmek veya düşürmek için el ile kumanda etmesini sağlamaktadır. Mekanizmanın en önemli hareket aktarım organları arasında vites geçişleri için, sürücünün el ile kumanda ederek hareket ettirdiği vites kolu, (vites kolu sürücünün vites geçiş komutlarını vermek için hareket ettirdiği kol olup sürücü bu kolu sağa-sola ve ileri-geri hareket ettirmektedir.) vites kumanda gövdesi içerisinde bulunan hareket aktarım mekanizması ve kumanda kablolarıdır. Bu çalışmada imalat teknolojisi kullanılarak vites kumanda sistemlerine katılan yenilikler ve faydalardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kilitli Diferansiyel, Grenadier, Vites Kumanda Sistemi 


Keywords: