BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürkan ÜNLÜ, Ebru YALÇIN, Gülsüm KARAKAŞ, Evrim METİN
PLASTİK KAPAKLARDA MUKAVEMET ARTIRMAYA YÖNELİK TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ
 
Bu tip hasarla karşılaşmalarda üretim öncesi sanal analiz yapmak, ürünlerin veya sistemlerin üretiminden önce modellenmesini sağlayarak olası hataların tespit edilmesi ve üretim öncesinde gerekli önlemler alınarak doğru bir tasarım ile daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlar. Bu çalışmada dayanım artırmak amaçlı feder desteklerinin parça üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda federin momentini ne derece etkilediği nasıl bir destek ile mukavemetini arttıracağı parametreleri belirlenmiştir. Feder parametresi olarak; feder kalınlığı, feder yüksekliği, federin açısı ve federlerin dip kısmındaki yarıçapı olmak üzere dört farklı parametre belirlenmiştir. Plastik parçanın mekanik özeliklerini analiz edebilmek 3 farklı yükseklik, 3 farklı kalınlık, 3 farklı yarıçap ve 3 farklı feder açısı belirlenerek tasarım yapılmıştır. Malzemesi olarak akma mukavemeti seçilen bölgelere eşit verilecek 5 N/m2 olan Polipropilen (PP) Homopolimer seçilerek tasarlanan plastik parçanın mukavemetini belirlemek için Solidworks simülasyon programında mekanik analizler gerçekleştirilmiştir. Kuvvetin parça üzerinde federli ya da federsiz olarak gösterdiği tepki Solidworks simülasyon yazılımı ile analiz yapılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre, ele aldığımız senaryo 3; 1 mm feder kalınlığında, 4.5mm feder yüksekliğinde, 45 derece feder açısı ve 0,2mm feder dip kısım yarıçapı ile yapılan analiz, feder desteğinin istenilen seviyede yapılması, dayanımı istenilen oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Yapılan moldflow analizi ile dolum süresinin 0.22sn, kullanılan hammadde miktarı 4,95 gr, sıcaklık değişimi minimum 228,12 oC maksimum 230,39oC dir. Çarpılma analizi sonucu ise minimum çarpılma 0,025 mm maksimum çarpılma 0,496 mm olarak tespit edilmiştir. Veriler sonucunda kullanılacak olan senaryo uygun sınırlar içerisinde deformasyon uğrayacak ve plastik akış analizi sonucunda ise ek ventilasyon ihtiyacı olmayan, ek kalıp revizyonu ihtiyaçlarına gerek kalmadan üretimde kritik olan geometrik ve ölçüsel kriterler uygun olacak şekilde üretilecektir.

Anahtar Kelimeler: Polimer Parça Tasarımı, Polipropilen, Homopolimer, Yapısal Analiz, Statik Analiz 


Keywords: