BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başak MESCİ OKTAY, Feza GEYİKÇİ
POLİKARBONAT (PC), POLİÜRETAN (PU) VE POLİASETAL (POM) ATIKLARININ BETON DAYANIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte ülkemiz ve dünyada plastik malzemelerin kullanımı hızla artmaktadır. Bu artış beraberinde plastik atıklarının da artmasına sebep olmaktadır. Oluşan atıklar doğada yok olması zor atıklardır ve bunların geri dönüşümü, bertarafı için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Günümüzde atık polimerler çok fazla olması nedeni ile değersiz atık konumundadır. Bu durum çevre kirliliğine dolayısıyla da insan sağlığına ve ekosisteme ciddi boyutlarda zarar vermektedir. Bu atıkları değerlendirme ve geridönüşüm işlemleri farklılık göstermekle birlikte büyük çaba ve maliyet gerektirmektedir. Beton dünyada en çok kullanılan malzemelerden birisidir. Atık polimerlerin granül hale getirilip yalıtım ve çimento-beton sektöründe kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çimento sektöründe betonun dayanımını arttırmak için çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu kullanılan maddelere alternatif olarak çeşitli atıklara yönelim vardır. Böylece hem atık maddelerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması hem de bertarafı sağlanmakta hem de insan ve çevre sağlığına karşı zararlı etkileri ortadan kaldırılmaktadır. Bu çalışmada CEM I 42,5 Portland Çimentosuna farklı oranlarda polikarbonat (PC), poliüretan (PU) ve poliasetal (POM) atıkları katılarak beton örnekleri elde edilmiştir. Elde edilen örnekler TS EN 196-1 standardına göre incelenmiştir. %10 -%30 oranlarında PC, PU ve POM atıkları çimento içerisine eklenerek beton numuneleri oluşturulmuştur.7 ve 28 günlük kür sonucunda basınç dayanımlarında değişimler incelenmiştir ve karakterizasyonu yapılmıştır. Böylece atık polimerlerin çevreye verdiği zararı azaltmak amaçlı geri dönüşümünü sağlamak için çimento sektöründe beton katkı maddesi olarak kullanılması ve bu polimerlerin beton dayanımına etki derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: polikarbonat (PC), poliüretan (PU), poliasetal (POM), polimer, atık, beton 


Keywords: