BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu GÜNKAYA, Osman ASİ
PULTRÜZYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ YAPILAN KOMPOZİT MALZEMELERİN DARBE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Kullanım alanı en çok artan malzeme çeşitlerinden birisi de kompozit malzemelerdir. Kompozit malzemelerin farklı üretim yöntemleri vardır. Bu üretim yöntemlerinden birisi de pultrüzyon yöntemidir. Pultrüzyon yöntemi ile üretilen cam elyaf takviyeli polimer matrisli kompozit profiller günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve daha çok tercih edilmektedir. Özellikle inşaat, otomotiv-taşıma, boru, tank, altyapı, enerji, seracılık, karayolu uygulamaları, elektrik-elektronik sanayi, belediye hizmetleri ve şehir mobilyaları, savunma sanayi ve havacılık gibi alanlarda çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Korozyonun, hafifliğin, yüksek dayanımının önemli olduğu yerlerde daha çok tercih edilmektedirler. Pultrüzyon yöntemi ile üretimi yapılan profillerin genellikle performans-maliyet ilişkisi daha iyi olmaktadır. Cam elyaf takviyeli polyester reçine matrisli kompozit profiller ise yaygın olarak üretilip kullanılmalarına karşın sahip olduğu bazı mekaniksel özelliklerin ve fiziksel özelliklerin bilinmesi önemlidir. Özellikle, kompozit malzemelerin darbe dayanımlarının bilinmesi tasarım aşamasında önemli bir kriter olmaktadır. Bu çalışmada, pultrüzyon yöntemi ile üretimi yapılmış farklı profillerin mekaniksel özelliklerini incelemek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada, I, U, L ve düz profil şeklinde kompozit profillerin üretimi yapılmış ve bu profillerden ilgili ASTM standartlarına göre çentik darbe deney numuneleri hazırlanmıştır. Numunelerin çentik darbe deneyi sonucunda elde edilen çentik darbe dayanımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, ilgili ASTM standartlarına göre çekme deneyi numuneleri hazırlanarak, numunelerin çekme dayanım değerleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, profil geometrisinin kompozit malzemelerin darbe davranışını etkilediği tespit edilmiştir. (Bu çalışma, Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Duygu Günkaya’nın ‘‘Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Yapılan Kompozit Profillerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi’’ adlı tezinden üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0002-0968-8943)

Anahtar Kelimeler: Pultrüzyon, Kompozit Malzeme, Darbe Dayanımı, Mekaniksel Özellikler 


Keywords: