BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu GÜNKAYA, Osman ASİ
PULTRÜZYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ YAPILAN KOMPOZİT MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
 
Pultrüzyon yöntemi ile üretilen polimer matrisli kompozit profiller günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Pultrüzyon yönteminde, takviye malzemesinin bir reçine matrisi ile birleştirilerek sıcak bir kalıptan çekilmesi ile profil imalatı yapılmaktadır. Bu yöntemde, genellikle cam elyafı olan takviye malzemesi ve keçe bir reçine banyosundan belirli bir diziliş ve geometride ıslatılarak sıcak kalıbın içinde polimerisazyonu tamamlanarak sürekli çekilmesi ile istenilen uzunluğa sahip profillerin imalatı yapılabilmektedir. Bu yöntemle üretilen kompozit profiller özellikle, inşaat, otomotiv, savunma sanayi, havacılık, soğutma kuleleri, arıtma tesisleri, boru, altyapı, enerji, karayolu uygulamaları, belediye hizmetleri ve şehir mobilyaları gibi alanlarda çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hafifliğin, korozyonun ve yüksek dayanımının önemli olduğu yerlerde daha çok tercih edilmektedirler. Pultrüzyon yöntemi ile üretimi yapılan profillerin genellikle performans-maliyet ilişkisi daha iyi olmaktadır. Cam elyaf takviyeli polyester veya vinilester reçine matrisli kompozit profiller yaygın olarak üretilip kullanılmalarına karşın sahip olduğu bazı mekaniksel özellikler (çekme dayanımı, elastisite modülü, eğilme dayanımı, eğilme modülü, yorulma dayanımı, darbe dayanımı vb.) ve fiziksel özellikler kullanıcıların ve tasarımcı mühendislerin isteklerini tam olarak karşılayamamaktadır. Bu nedenle, yüksek performanslı profillerin üretiminde üretim parametrelerin iyi bilinmesi ve bunlara dikkat edilerek üretimin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, pultrüzyon yöntemi ile üretimi yapılan farklı profillerin üretim parametrelerinin profillerin mekaniksel ve fiziksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, üretim parametrelerine dikkat edildiğinde, tasarımcıların ve mühendislerin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı kompozit profillerin üretilebileceği tespit edilmiştir. (Bu çalışma, Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Duygu Günkaya’nın ‘‘Pultrüzyon Yöntemi İle Üretimi Yapılan Kompozit Profillerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi’’ adlı tezinden üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0002-0968-8943)

Anahtar Kelimeler: Pultrüzyon, Kompozit Malzeme, Üretim Parametreleri, Mekaniksel Özellikler 


Keywords: