BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özer ÖĞÜÇLÜ, Çağatay Y. YILDIRIM
SB900 KANATLI MAKAS GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI HİDROLİK GRUP ŞASİ DESTEĞİNİN TASARIMI VE ENİYİLEMESİ
 
Günümüz piyasa koşullarında Geri Dönüşüm Makinaları sektöründeki firmalar, üretimini yaptıkları Geri Dönüşüm Makinalarında malzeme kullanım miktarını azaltarak, taşıma ve kurulum aşamasında daha az enerji kullanımı ile enerji verimliliğini arttıracak, makine parçalarının ağırlığında azaltılma yapılmasını sağlayacak yeni çalışmalara yönelmişlerdir. Burada yapılan çalışmada, müşterilerden gelen siparişe göre üretim yapan bir Geri Dönüşüm Makinaları firmasına ait Kanatlı Makas Geri Döşüm Makinasının Hidrolik Grup şasi desteğinin ANSYS yazılımının Topoloji Eniyileme çözümleme yöntemi kullanılarak tasarım eniyilemesi için bir yaklaşım önerilmiş ve bu destek için uygulaması gösterilmiştir. Bu yaklaşım Sonlu Elemanlar yöntemi ile Topoloji Eniyilemesi yönteminin kullanılmasına dayanmaktadır. Eniyileme sırasında elde edilecek tasarımın aynı zamanda üretilebilir olması için de kesit genişliği gibi eniyileme kısıtları kullanılmıştır. Eniyileme çalışması sonrasında elde edilen topoloji baz alınarak baştan tasarlanan destek ile ilk destek tasarımının dayanım ve şekil değiştirme başarımı Sonlu Elemanlar yöntemi ile karşılaştırılmıştır. İlk tasarım destek ile aynı başarımın sağlandığı, buna ek olarak yüzde 12 kadar ağırlık azaltılmasının başarıldığı görülmüştür. Uygulaması gösterilen bu yaklaşım şasinin değişik bölgelerindeki benzer destek parçaları için de başarılı bir şekilde uygulanabilir. Böylece şasiden daha fazla ağırlık azaltılması sağlanabilir. Buradaki Topoloji Eniyileme sürecinin ana amacı; Destek ayağının yükleme özelliklerini karşılarken ve malzemenin Akma Dayanımı sınırının oldukça altında kalırken kullanılan en küçük malzeme miktarı ile Destek ayağının en uygun şeklini bulmaktır.

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm Makinaları, Topoloji Eniyileme, Sonlu Elemanlar Yöntemi 


Keywords: