BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seher TAŞ ANLI, Osman ÇULHA, Fatma Nur GÜLALAN
SERAMİK KAROLARIN SIRINDA YAPILAN RENKLENDİRME İLE YER VE DUVAR KAROSU REÇETESİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Seramik karolarda sır kaplaması, bisküvi üzerine engopla birlikte yapılan kalın camsı tabakalardır. Ürüne estetik özellikler vermekle birlikte teknik dayanımda sağlar. Sırda inorganik hammaddeler ve fritler kullanılmaktadır. Seramik bünyeye göre daha düşük sıcaklıklarda ergime özelliği gösteren bu hammaddelerin karışımı farklı tekniklerle pişmiş veya pişmemiş karonun üzerine uygulanır. L*a*b* renk değerleri, ölçüm ve renk iletişiminde için en çok kullanılan yöntemdir. İnsan gözünün algılayabildiği tüm renkleri tanımlar. Tüm dünyada, tekstil, boya, plastik, kağıt, baskılı malzeme ve benzeri cisimlerde renk kontrolü yapmak için sıklıkla kullanılır. Çalışmada seramik karoların sırlarında desen uygulaması yapılırken kullanılan boyanın miktarını azaltmak amaçlanmaktadır. Yer ve duvar karosu sırında yapılan renklendirme ile yeni reçeteler geliştirilmesi, karo yüzeyinde istenen diğer özellikleri sağlayan seramik karo yüzeyler elde etmek çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır. Pişmiş boyalı sırların öncelikli olarak spektrometre cihazıyla renk (L*,a*,b*) değerlerine ve glossymetre cihazıyla parlaklığına bakılmıştır. Ürünün rengine en yakın değerleri veren reçete üretimde farklı gramaj ve dijital baskı çalışmalarıyla denenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda uygunluk gösteren dijital baskı ve sır reçetesi üretime alınarak maliyet ve kalite karşılaştırılması yapılmış ve hedefe ulaşılmıştır. Aynı zamanda yeni bir ürün gamı oluşumu sağlanmış, katma değeri yüksek, firmanın Ar-Ge yönünü güçlendiren ve görsel olarak kalitede azalma olmaksızın sırın renklendirilmesi, bu sayede maliyette azalış sağlanmıştır. Tasarımı gereği çok fazla dijital mürekkep kullanımı gerektiren ürünlerde kimi zaman dijital kafa ya da dijital çizgi oluşumu gözlemlenebilmektedir. Dijital makine müdahaleleri üretimin durmasına dolayısıyla zaman ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda sır renklendirilerek bahsi geçen kayıpların önüne geçilmesi hedefine de ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: seramik sırı, yer karosu, duvar karosu, engop 


Keywords: