BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muzaffer ÇAMLIBEL
SİLİKON ELASTOMER ENJEKSİYON KALIPLAMA PROSESİNDE SOĞUK YOLLUK BLOĞU SİSTEMLERİ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, silikon kauçuğun enjeksiyon kalıplama ile işlendiği imalat yönteminde, soğuk yolluk bloğu sistemlerinin prosese olan etkileri incelenmiştir. Silikon elastomerine form vermek ve kürlenme reaksiyonunu başlatmak için sıcaklık gereklidir. Silikon enjeksiyon kalıplama yönteminde kalıplar belirli sıcaklıklara ısıtılır ve uygun proses şartları içerisinde sıcaklık sabit tutulur. Kürlenmiş yani çapraz bağlanma reaksiyonunu tamamlayarak form almış silikonun, termoplastikler gibi geri dönüştürülerek tekrar kullanımı mümkün değildir. Bu açıdan silikon enjeksiyon kalıplarında malzemenin, kalıp gözlerine kısa yolluk mesafelerinden az fire ile gönderilmesi gerekir. Nihai parçayı oluşturmak için, proseste silikon malzemenin kalıp gözünde kürlenmesi hedeflenir, kalıp gözleri dışındaki sıcak bölgelerde kürlenen her malzeme kütlesi bir proses firesidir. Soğuk yolluk bloğu sistemleri sahip olduğu yöntem açısından bir distribütör yani dağıtım bloğu göreviyle malzemeyi farklı noktalardan kalıp gözlerine besleme olanağı sağlar. Ekipmanın soğutma ve dağıtma sistemiyle, malzemede istenmeyen kürlenme durumları önlenerek akışkan şekilde direkt olarak kalıbın gözlerine beslenebilmektedir. Tamamlanan prosesten sonra, sıradaki çevrimde kullanılacak malzeme fire olmaksızın kalıp gözüne gönderilmektedir. Soğuk yolluk bloğu sistemleri, enjeksiyon kalıplama prosesinde; malzeme fireleri, proses çevrim zamanları, homojen malzeme akışı, parça kalitesi, makine kapasitesi ve verimli, stabil, sürdürülebilir imalat gibi parametreler açısından oldukça önemli bir ekipmandır. Çalışmada, enjeksiyon kalıplama yönteminde kullanılan soğuk yolluk bloğu sistemlerinin proseste etkilediği unsurlar detaylı şekilde incelenmiştir. Soğuk yolluk bloğu ekipmanlarının tipleri, kabiliyetleri, prosese entegrasyonu ve mevcut ile yeni teknolojileri ele alınmıştır. Ayrıca aktif üretimi olan bir parça üzerinden soğuk yolluk bloğu kullanımıyla sağlanan avantajlar fire hesaplamaları yapılarak karşılaştırılmıştır. Geleneksel üretim yöntemlerinden olan enjeksiyon kalıplamada, soğuk yolluk bloğu ekipmanlarıyla ileri imalat yöntemlerine geçiş ve iyileştirme uygulamaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elastomer, silikon kauçuk, enjeksiyon kalıplama, soğuk yolluk bloğu 


Keywords: