BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferhat CERİTBİNMEZ, Erdoğan KANCA
SİLİNDİRİK FENİ36 ALAŞIMININ KESİM HASSASİYETİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
FeNi36 (Invar) malzemesi düşük termal genleşme özelliklerinden dolayı havacılık, uzay, hassas ölçüm aletleri ve yüksek boyutsal kararlılığın gerekli olduğu sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu malzemenin kullanım yerine yüksek hassasiyetle montaj edilmesi için doğru teknoloji ve parametrelerle işlenmesi gerekir. WEDM (Wire Electric Discharge Machining) yöntemi iletken malzemeleri sertliklerinden ve geometrik şekillerinden etkilenmeden temassız bir şekilde kesebilen, iş parçası ve tel elektrot arasında meydana gelen yoğun kıvılcımlanma neticesinde ergime ve buharlaşma ile talaş kaldırma prensibine dayanan termal bir ileri imalat teknolojisidir. Bu çalışmada Ø 25 mm silindirik invar malzemesinin WEDM yönteminde Ø 0.25 mm bakır ve pirinç elektrotlar kullanılarak 5 mm genişliğinde kaba, yarı kaba ve hassas kesimleri yapılarak ölçüsel hassasiyetleri analiz edilmiştir. Bakır tel elektrodun pirinç tel elektroda göre daha yüksek elektriksel ve ısıl iletkenliğe sahip olmasının yanı sıra çekme mukavemeti gibi mekanik özelliklerinin tel stabilitesini arttırmasından dolayı bakır elektrot kullanımında kesim kalitesi artmıştır. Yapılan analizler neticesinde bakır tel kullanılarak yapılan kesimlerde hassas kesim boyutsal tamlık, yarı kaba ve kaba kesime göre sırasıyla % 0.339 ve %1.419 oranında iyileşmiştir. Pirinç tel kullanılarak yapılan kesimlerde hassas kesim boyutsal tamlık, yarı kaba ve kaba kesime göre sırasıyla % 0.399 ve % 1.317 oranında iyileşmiştir. Tüm kesim kaliteleri göz önüne alındığında bakır tel kullanılarak kesilen parçaların boyutsal tamlığının pirinç tel kullanılarak yapılan kesimlere göre % 0.125 oranında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (ORCID ID: 0000-0002-5615-3124)

Anahtar Kelimeler: FeNi36, WEDM, Boyutsal Tamlık, Paso 


Keywords: