BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eralp DEMİRCAN, Furkan KURİL, Fatih ÇAKMAKOĞLU
SU JETLİ DOKUMA MAKİNELERİNDE ELDE EDİLEN ATIK SUYUN GERİ KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Su jetli dokuma makinelerinde su tüketimi makinenin çalışma hızına bağlı olarak değişiklik gösterse de makinenin çalışabilmesi için gerekli su miktarı yaklaşık olarak 3 l/dk’dır. Bu süre zarfında elde edilen atık su miktarı ise 2 litre’dir. Burada makine çalışırken her 1 dakikada %33’lük bir su kaybı yaşanmaktadır. İplik ile temas halinde bulunan suyun iplik tarafından çekilmesi ve suyun makinenin altında bulunan atık su kanalına ulaşımında ki olumsuzluklar sebebi ile sağa sola sıçraması sonucunda kaybolmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum günümüz şartlarında aşırı su kullanımına neden olmaktadır. Özellikle aşırı su tüketiminin bir zorunluluk olduğu tekstil sektörü gibi üretim proseslerinde, suyun tekrar proses içerisinde kullanımının mümkün olması halinde ciddi anlamda bir su kullanımında tasarruf sağlanacağı aşikardır. Yapılan çalışmalar sonucunda atık olarak nitelendirilen yağlı suyun tekrar makinede kullanılması sağlanmıştır ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen atık suyun tamamının, makinenin çalışabilmesi için gereken su miktarını karşılamamasından dolayı, eksik su miktarı kadar temiz su ile atık su karıştırılmıştır. Yağlı suyun aynı zamanda bu şekilde seyreltilmesi sağlanarak tekrar su jetli dokuma makinelerine beslenmesi sağlamıştır ve kumaş dokuması gerçekleştirilmiştir. Dokunan kumaşın boyanma performansı ve mukavemet değerleri test edilmiştir ve test değerlerinin olumlu sonuçlandığı görülmüştür. Su jetli dokuma makinelerinde 2 dakikalık bir dokuma sonrası 6 litre su harcanırken, yaplılan çalışmada harcanan su miktarı 4 litreye düşürülmüştür. Burada su tüketimi günde %33 oranında düşürülmüştür. Yapılan ileri araştırma neticesinde atık suyun daha fazla elde edilebileceği düşünülmüştür ve bir atık su elde etme mekanizması tasarlanmıştır. Mekanizmanın atık su kanalı ile makinenin arasındaki mesafeyi kısaltması sonucunda su kayıplarının önüne geçeceği ve elips yüzeyi ile suyun daha rahat bir şekilde kullanılması ön görülmüştür. Mekanizmanın bir tarafına yerleştirilecek olan çift yollu vana ile suyun kontrolü sağlanacaktır. Vanaya yapılması planlanan elektriksel modifikasyon sayesinde zamana bağlı olarak suyun akış yönü seçilecektir. Böylelikle atık suyun makinede daha fazla kullanılabilirliği değerlendirilerek su tüketimini %33’den %50’ye çıkarılacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su Ayak İzi, Su Jetli Dokuma Makineleri, Su Akış Mekanizması 


Keywords: