BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Mert ALTUNDAĞ, Taha FIRINCI
TRAKTÖR GAZ PEDAL MEKANİZMALARINDA TASARIMSAL VE ÜRETİMSEL İYİLEŞTİRME
 
Bir traktörde gaz mekanizması, motorun performansını kontrol eden bir sistemdir. Bu sistem, kullanıcının gaz isteğini algılar ve motorun gücünü ayarlar. Gaz mekanizması, genellikle traktörün pedallarından birisi olarak tasarlanır ve kullanıcı tarafından basılarak kontrol edilir. Bu çalışmada, traktör ve tarım makinelerinde yer alan el ve ayak gaz pedal mekanizmalarının tanımı, özellikleri, önemi ve mekanizmayı meydana getiren elemanlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ardından, mekanik el ve ayak gaz pedal mekanizmalarında yer alan döküm imalat yöntemi ile üretilen bir komponentin, lazer sac kesim imalat yöntemi uygulanarak tasarlanması ve üretimi detaylıca anlatılmıştır. Bahsedilen imalat süreci ve malzeme bilgisi değişikliğinin avantajları tarafımızca değerlendirilmiş olup bu değişikliğin otomotiv sektörüne getirmiş olacağı potansiyel avantajlardan bahsedilmiştir. Ek olarak imalat süreç değişimi ve malzeme bilgisi değişikliği sonrası gerekli analizler, testler ile tamamlanmış olan uygun tasarım desteklenmiştir. Tamamlanmış olan test ve analiz sonuçları etraflıca değerlendirilip çalışma içerisine dahil edilmiştir. Aktif olarak gerek yurt içi gerek yurt dışında yüksek miktarlarda talebi bulunan bu mekanizmalarda gerçekleştirmiş olduğumuz bu yenilik ile birlikte ürünün maliyeti bir hayli düşerken, verimliliğin de korunması projenin başarıları arasında yer almıştır. Ürünün maliyet yapılacak olan kazanç, teorik maliyet hesaplamaları ile birlikte çalışma içerisinde yer almıştır. Sektörel ve mekanizmanın ihtiyaçlarını karşılaması planlanan sac parça tasarımı, AR-GE merkezi tarafından tasarlanmış olup firma bünyesinde imalatı tamamlanmıştır. Bu tasarım ile hammadde ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kazanımı ve kalite artışının sağlanması amaçlanmaktadır. ORCID ID: 0000-0003-3202-4907

Anahtar Kelimeler: Otomotiv, El ve Ayak Gaz Pedal Mekanizması, Üretim, Mekanik Tasarım 


Keywords: