BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal AKGÜN, Ekin DELİBAŞ
TRAKTÖRLERDE KULLANILAN EL GAZI AYAK GAZI ÜRÜNLERİNDE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİSİ
 
Günümüz traktörlerini tanımlamak gerekirse; traktör tarımsal işlerin yapılmasında kullanılan tırtıllı, tekerlekli veya her ikisine de sahip, kendi yürür bir kuvvet makinasıdır. Gün geçtikçe tarım sektöründe talepler artmakta, bu taleplerin artmasında kullanılan makinelerde her geçen yıl ilave özelliklerin eklenmesi ihtiyacını doğurmuştur. [1] Kabin içi kullanım özelliklerinin artması, arazide çalışırken traktörün önündeki ve arkasındaki farklı özelliklerdeki alet ve makinaların kontrol ünitelerinin kabin içerisine yerleştirilmesi, traktör multimedya ünitelerinin zenginleştirilmesi ve bunun gibi birçok özelliğin kullanıcı talebiyle ya da ihtiyaç doğrultusunda artması kabin içerisini daha fonksiyonel bir hale getirmiştir. Dünyada, küreselleşmeyle birlikte pazarlarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında işletmelerin başarılı olmaları, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının istenilen yer, zaman, miktar, kalite ve en uygun maliyetle karşılayabilme yeteneklerini sürekli olarak geliştirmelerine bağlıdır. İleri imalat teknolojileri; yaşanan bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin ürün ve süreç teknolojilerini geliştirmelerinde kullanılan en önemli gelişmelerden biridir. Günümüzde traktörlerin araç içi kabin aksesuarlarında birçok yenilik kullanılmaktadır. Bu yeniliklerin başında gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla elektronik ve endüstri 4.0 gelmektedir. Kullanılan elektronik komponentler sayesinde mekanik sistem ile yapılamayan ya da yapılması zor olan sistemler daha kolay hale gelerek ileri imalat teknolojisinde güzel bir adım olmuştur. Bu çalışmada sizlere traktörlerde kullanılan el gazı ayak gazı ürünlerinde Endüstri 4.0 ve elektronik komponentler kullanılarak ileri imalat yöntemlerine katkı sağlamasından bahsedeceğim.

Anahtar Kelimeler: Hall Effect, Elektronik, Endüstri 4.0 


Keywords: