BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nermin GÜNDOĞDU, Oğuz POYRAZOĞLU, Fatih ALBAYRAK
TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN DEĞERLENDİRME
 
Çağa ayak uydurmak, rakiplerin önüne geçmek, optimal maliyetle, yüksek verim elde etmek ve bunu yaparken israfın önüne geçmek için Japonya’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Yalın Üretim” sistemi, bir kültür, felsefe ve kavram olarak çok önem arz etmektedir. Bir diğer kavram olan “Endüstri 4.0” ise dünyada söz sahibi olmak ve/veya bulunduğu konumu korumak isteyen ülkelerin gündemini meşgul eden ciddi yatırımların harcandığı dijital ve fiziksel teknolojinin birleşiminden oluşan yeni bir çağdır. Yalın üretim teknikleri ve endüstri 4.0, birbirine bütünleşik hareket ettiğinde müşteri memnuniyetini elde etmenin yanı sıra verimlilikten ödün vermeyerek yalın üretim ilkelerinden biri olan mükemmellik konusunda ciddi bir başarı sağladığı görülmektedir. Bu çalışmada yalın üretim, yalın üretim teknikleri, yalın üretim felsefesi ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulmuş, ülkemizin Endüstri 4.0 sürecinde en büyük avantajlarından biri olan ve işletmelere hem yalın üretim felsefesini aşılamak hem de bir yol haritası çizmelerini sağlayan Model Fabrikaları’na değinilmiş, Türkiye’nin endüstri 4.0 perspektifinden nerede konumlandığı, gelişmiş ülkelerin endüstri 4.0’a yaklaşımı, Türkiye’de endüstri 4.0 ve yalın üretim konularında yapılan çalışmalar, bu yeni dijital devrime uyum sağlamak konusunda karşımıza çıkan güçlü ve zayıf yönler ele alınmıştır. Son olarak Türkiye’de endüstri 4.0’a geçiş konusunda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve bu konuda bir devlet politikası bağlamında kamunun, işletmelerin ve üniversitelerin üzerine düşen görevler ile Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin önemi açıklanmış, Türkiye’de yalın üretim ile ilgili yapılan çalışmalar, literatür taraması ölçeğinde, ilgi çekici sonuçlarının paylaşılması amacıyla derlenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0002-6497-3042, 0000-0002-7073-1832, 0000-0003-4945-8306)

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Yalın Üretim, Modern Fabrika, Türkiye’de Endüstri 4.0, Endüstri Devrimleri 


Keywords: