BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Senai YALÇINKAYA, Mükerrem ATALAY ORAL, Oğuz DÜZ
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİSİ
 
İşletmelerin en büyük maliyet giderleri arasında yer alan üretim harcama kalemleri; üretilen ürün ile ürün çeşitliliğinin maliyetlerinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Günümüz üretici işletmeleri maliyetlerin azaltılması, ürün yelpazesi başta olmak üzere ürün çeşitliliği, ürünün tercih edilebilirliğinin arttırılmasına katkı sağlamak amacı ile değişik üretim teknolojileri kullanmaktadır. Günün koşullarına göre kullanılan üretim teknolojileri ürün ve üretim maliyetlerinin ekonomik yönde azaltılmasına katkı sağlarken, piyasa koşullarında üretici işletmelere ve kurumlara da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Biz bu çalışmada üretici işletmelerinin, üretim maliyetlerini ekonomik anlamda daha az maliyetle nasıl finanse ettiklerini belirlemeye çalıştık. Amaç olarak üretici işletmelerinin yenilikçi üretim teknolojileri ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkinin ekonomik anlamda sağladığı faydanın belirlenmesini amaçladık. Araştırmamızda özellikle ağır sanayi üreticileri olarak adlandırılan farklı işletmeler üzerinden üretim sistemleri, kullanılan teknoloji, ar-ge ve tasarım merkezlerinin üretim aşamasındaki aktif faaliyetleri, uygulanan bu faaliyetlerin üretim maliyetlerine katkısının ya da üretim maliyetleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını uygulamalı olarak saptamaya çalıştık. Araştırmamızda SPSS ve Eviews istatistik programlarını kullandık. Elde edilen verilerin daha kapsamlı olarak analiz edilmesinde ise farklı istatistik ve ekonometrik analiz yöntemleri ile çalışmayı derinleştirdik. Sonuç olarak yüksek ve ağır sanayi sektörü olarak adlandırılan işletmelerde en önemli unsurların başında kullanılan yenilikçi teknolojinin rekabet üstünlüğü sağladığı, üretim enerji maliyetlerinde ciddi bir karlılık ve verimlilik sağladığı, işgücü kullanımı konusunda işletmelere daha fazla üstünlük sağlayarak ürün kalitesinin artmasına fayda yarattığı sonuçlarına ulaştık. Ayrıca bazı işletmelerde ise yenilikçi teknoloji kullanımının üretim maliyetlerinde ciddi düşüşler sağlayarak ekonomik anlamda daha fazla karlılık, uluslararası piyasada ise üstünlük sağlayarak farklı sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Üstünlük, Maliyet, Teknoloji, Fayda, Yenilikçi, Sanayi 


Keywords: