BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Naz KADINKIZ, Sinan KOCAÖZ, Emine KANBEROĞLU, Ayçin ASMA, Muhammet UZUN
YOSUN ESASLI (SEACELL) KUMAŞLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Tüm sektörlerde artan sürdürülebilirlik algısıyla birlikte sürdürülebilir üretim ve kalkınma hedeflerine yönelik tüm sektörlerde aktif çalışmalar vardır. Tekstil sektörü çevresel etkileri en yüksek olan sektörlerin başında gelmektedir. Bu etkiyi minimalize edilebilmesi için daha dikkatli üretim süreçleri oluşturulabilmesi adına öncelikli olarak ham maddelere alternatif biyo esaslı malzemeler üzerine çalışmalar hız kazanmıştır. Deniz yosunu bazlı SeaCell lifleri gibi tekstil sektörü adına yenilikçi malzemelerin sayısı artmaktadır. Deniz yosunları herhangi bir ek kaynak harcamadan doğal olarak üretilebilmektedir. En önemli özelliği bu bitkinin karbon negatif özelliği olmasıdır. Tekstil proseslerindeki karbon salınımı hedeflerine ulaşılabilmesi adına SeaCell gibi doğal bazlı lifler büyük bir potansiyel içermektedir. SeaCell lifleri ağaç selülozu ile deniz yosunu özün karıştırarak Lyocell proseslerinden elyaf elde etmektedir. SeaCell esaslı kumaşların sektörde kullanımının artması ile birlikte bu yapıların fiziksel ve kimyasal özelliklerine yönelik deneysel literatür çalışması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında SeaCell iplikler farklı karışımlar ile 3 farklı kumaş yapısı tasarlanmıştır. Aynı yapısal özelliklerdeki Referans kumaş ile SeaCell içeren yapıların kıyaslanması çalışmanın ana amacıdır. Organik pamuk, Coolmax ve SeaCell içerikli kumaşların tuşeleri incelenmiştir Çalışma kapsamında kumaşların temel tekstil testleri dahilinde fiziksel ve kimyasal özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel çıktısı olarak SeaCell takviyeli kumaşların referans kumaşlara kıyasla herhangi bir negatif fiziksel özelliklerine rastlanmamıştır. Referans kumaşlara kıyasla tuşe özellikleri oldukça iyidir. Detaylı konfor testlerinin yapılarak verisel analiz çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılacaktır. Genel haslık değerleri standart referans kumaşla aynı çıkmıştır. Bazı kaynaklarda ön görülen güç tutuşurluk özelliği çalışma kapsamında test edilen numunelerde gözlenmemiştir. Burada yapı içerisindeki yosun miktarının düşük olması ana etkendir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Seacell Kumaş, Deniz Yosunu, Biyo-malzemeler, Güç Tutuşurluk 


Keywords: