SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

zer L, aatay YELDAR YILDIRIM
 


Keywords:GER DNM MAKNALARINDA TOPOLOJ OPTMZASYONU LE AIRLIK AZALTMA UYGULAMASI
 
Gnmz piyasa koullarnda Geri Dnm Makinalar sektrndeki firmalar, retimini yaptklar Geri Dnm Makinalarnda malzeme kullanm miktarn azaltacak ve bylece alma esnasnda daha az enerji kullanm ile enerji verimliliini arttracak, makine paralarnn arlnda azaltlma yaplmasn salayacak yeni almalara ynelmilerdir. Burada yaplan almada, mterilerden gelen siparie gre Geri Dnm Makinalar retimi yapan bir firmada, ANSYS yazlmnn Topoloji Optimizasyonu analiz sistemi kullanlarak Hurda Makas geri dnm makinas Kesici st ene balant parasnn arlk azaltma uygulamas yaplmtr. Bylece mmkn olan en dk arl veren Topoloji Optimizasyonu yaps kullanlarak bu parann retilebilir tasarm elde edilmitir. Son olarak elde edilen bu son tasarma, dorulama amal Sonlu Elemanlar analizleri uygulanmtr.

Anahtar Kelimeler: Topoloji Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar Yntemi, Arlk Azaltma