SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Grkan NL, Ebru YALIN, Glsm KARAKA, Evrim METN
 


Keywords:PLASTK KAPAKLARDA MUKAVEMET ARTIRMAYA YNELK TASARIM DEKL
 
Bu tip hasarla karlamalarda retim ncesi sanal analiz yapmak, rnlerin veya sistemlerin retiminden nce modellenmesini salayarak olas hatalarn tespit edilmesi ve retim ncesinde gerekli nlemler alnarak doru bir tasarm ile daha salkl sonular alnmasn salar. Bu almada dayanm artrmak amal feder desteklerinin para zerindeki etkisi incelenmitir. Bu balamda federin momentini ne derece etkiledii nasl bir destek ile mukavemetini arttraca parametreleri belirlenmitir. Feder parametresi olarak; feder kalnl, feder ykseklii, federin as ve federlerin dip ksmndaki yarap olmak zere drt farkl parametre belirlenmitir. Plastik parann mekanik zeliklerini analiz edebilmek 3 farkl ykseklik, 3 farkl kalnlk, 3 farkl yarap ve 3 farkl feder as belirlenerek tasarm yaplmtr. Malzemesi olarak akma mukavemeti seilen blgelere eit verilecek 5 N/m2 olan Polipropilen (PP) Homopolimer seilerek tasarlanan plastik parann mukavemetini belirlemek iin Solidworks simlasyon programnda mekanik analizler gerekletirilmitir. Kuvvetin para zerinde federli ya da federsiz olarak gsterdii tepki Solidworks simlasyon yazlm ile analiz yaplarak tespit edilmitir. Bu almaya gre, ele aldmz senaryo 3; 1 mm feder kalnlnda, 4.5mm feder yksekliinde, 45 derece feder as ve 0,2mm feder dip ksm yarap ile yaplan analiz, feder desteinin istenilen seviyede yaplmas, dayanm istenilen orannda arttrd tespit edilmitir. Yaplan moldflow analizi ile dolum sresinin 0.22sn, kullanlan hammadde miktar 4,95 gr, scaklk deiimi minimum 228,12 oC maksimum 230,39oC dir. arplma analizi sonucu ise minimum arplma 0,025 mm maksimum arplma 0,496 mm olarak tespit edilmitir. Veriler sonucunda kullanlacak olan senaryo uygun snrlar ierisinde deformasyon urayacak ve plastik ak analizi sonucunda ise ek ventilasyon ihtiyac olmayan, ek kalp revizyonu ihtiyalarna gerek kalmadan retimde kritik olan geometrik ve lsel kriterler uygun olacak ekilde retilecektir.

Anahtar Kelimeler: Polimer Para Tasarm, Polipropilen, Homopolimer, Yapsal Analiz, Statik Analiz