BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan BALLIKAYA, Mustafa ALBAYRAK
100CR6 ÇELİĞİNİN TEĞETSEL SİLİNDİRİK TAŞLAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
 
Gelişmiş üretkenlik ve hassasiyet talepleri açısından taşlama yöntemi, yüzey pürüzlülüğü için kullanılan son talaş kaldırma işlemidir. Optimum maliyet verimliliğinde, yüksek boyutsal doğruluk ve yüzey bütünlüğü elde etmek için yüksek performanslı taşlama işlemi önem arz etmektedir. 100Cr6 malzemesi; kollu kılavuzlarda, freze çakılarında, millerde, damgalama araçlarında, dişli takımlarda, kalıplarda, ölçü aletlerinde, pimlerde, sıkma bileziklerinde, vidalarda, tezgâh motor ve pompa parçalarında, anti sürtünme yataklarında, makaralarda, silindir gömleklerinde ve hidrolik ekipman parçalarında kullanımı geniş olan bir çelik türüdür. Dolayısıyla bu çelik türünün talaşlı imalat sonrasında yüzey pürüzlülüğünün araştırılması gereklidir. Bu çalışmada herhangi bir ısıl işlem uygulanmamış 100Cr6 çeliğinin teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile taşlanmasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kesme parametreleri olarak kesici takım devri (1500, 2000, 2500 d/d), iş parçası devri (280, 450, 710 d/d) ve talaş derinliği (0.002, 0.005, 0.01 mm) kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda eksenel ilerleme hızı sabit alınmıştır (5mm/d). Deneysel çalışmalar için Taguchi deney tasarım yöntemi kullanılarak L9 deneysel tasarım metodu tercih edilmiştir. Ayrıca elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük değerleri Minitab 17 paket programı ile S/N oranlarına dönüştürülmüştür. Anova analizi uygulanarak parametrelerin ve seviyelerinin optimum değerleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde belirli etkilere sahip olduğu; ancak kesici takım devri parametresinin daha çok etkili olduğu belirlemiştir. ORCID ID: 0000-0002-2913-6652

Anahtar Kelimeler: Teğetsel silindirik taşlama, Yüzey pürüzlülüğü, 100Cr6 


Keywords: